Đầu tư Bitcoin

Cập nhập tin tức Đầu tư Bitcoin

Một gia đình bán hết gia sản mua Bitcoin, giấu ví ở 4 châu lục

Didi Taihuttu bán toàn bộ đồ đạc, lấy tiền đầu tư vào Bitcoin. Giờ đây, gia đình ông bảo vệ khối tài sản của mình bằng cách giấu ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới.

Đang cập nhật dữ liệu !