dấu vân tay

Cập nhập tin tức dấu vân tay

Khi chưa có máy tính, FBI đã đối sánh dấu vân tay như thế nào?

Với sự phát triển của khoa học hiện chúng ta có thể lưu trữ cả kho dữ liệu khổng lồ trong chiếc ổ cứng siêu nhỏ, nhưng trong quá khứ FBI phải sử dụng một căn phòng khổng lồ, hàng nghìn nhân viên để chứa các tệp tin dấu vân tay.

Đang cập nhật dữ liệu !