Đề án số hóa truyền hình

Cập nhập tin tức Đề án số hóa truyền hình

65% người dân Việt Nam đã sử dụng truyền hình số

Đây là kết quả đáng ghi nhận sau khi giai đoạn 1 và 2 của Đề án Số hoá truyền hình được triển khai.

Đang cập nhật dữ liệu !