đèn Internet

Cập nhập tin tức đèn Internet

Đây là chiếc đèn có thể cung cấp kết nối internet cho bạn qua ánh sáng

Nhưng nó cho thấy công nghệ LiFi còn lâu mới có thể thay thế WiFi.

Đang cập nhật dữ liệu !