di biến động dân cư

Cập nhập tin tức di biến động dân cư

Phải khai báo y tế khi qua chốt kiểm dịch tại TP.HCM

Tại nhiều chốt phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, người dân được yêu cầu khai báo y tế trước khi qua chốt. 

Đang cập nhật dữ liệu !