Đi chợ giúp khách hàng

Cập nhập tin tức Đi chợ giúp khách hàng

Viettel++ “Đi chợ giúp khách hàng”

Với tinh thần chia sẻ khó khăn với khách hàng trong mùa dịch, Viettel++ triển khai chương trình “Đi chợ giúp khách hàng” trên ứng dụng My Viettel/Viettel++ cho người dùng tại Hà Nội, Bình Dương và Khánh Hòa.

Đang cập nhật dữ liệu !