di sản UNESCO

Cập nhập tin tức di sản UNESCO

Phát hành bộ tem đặc biệt về quần thể danh thắng Tràng An

 Bộ tem “Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới” tái hiện những danh thắng nổi tiếng của Ninh Bình như đền vua Đinh - vua Lê, Tam Cốc - Bích Động, Hang Tối & toàn cảnh Tràng An.

Đang cập nhật dữ liệu !