dị

Cập nhập tin tức dị

Tôi không biết phải nói gì sau khi xem xong clip quảng cáo điện thoại Trung Quốc này

Sau khi xem quảng cáo này, tôi đã đặt tận 2 cái. Còn bạn thì sao?

Đang cập nhật dữ liệu !