dị tật

Cập nhập tin tức dị tật

Dòng họ tự hào với di truyền 12 ngón tay, những người sinh ra để chơi đàn và làm thủ môn

Mỗi bàn tay, bàn chân của họ đều có 6 ngón. Dị tật khiến nhiều gia đình xấu hổ lại là niềm tự hào khôn xiết với gia đình Da Silva.

Đang cập nhật dữ liệu !