dịch vụ truyền hình trả tiền

Cập nhập tin tức dịch vụ truyền hình trả tiền

Quản doanh nghiệp truyền hình trả tiền trong nước và quốc tế trên một mặt bằng pháp lý

Với Nghị định mới về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình có hiệu lực từ năm 2023, doanh nghiệp trong nước và quốc tế cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam được kinh doanh trên cùng một mặt bằng pháp lý.

Đang cập nhật dữ liệu !