ĐIểm Bổ Trợ Mấu Chốt

Cập nhập tin tức ĐIểm Bổ Trợ Mấu Chốt

[LMHT] Lửa Tử Thần hay Thần Sấm thích hợp hơn với các tướng SMPT?

(GameSao.vn) - Thần Sấm cho quãng thời gian đầu trận tốt hơn, còn Lửa Tử Thần mạnh hơn về cuối trận trừ khi bạn đang thua thiệt đối phương về trang bị…

Đang cập nhật dữ liệu !