điểm MP FIFA Online 3

Cập nhập tin tức điểm MP FIFA Online 3

MP: Đơn vị tiền tệ mới trong FIFA Online 3

(GameSao) - Trước đây trong FIFA Online 3, bạn chỉ có thể dùng Cash và EP để mua sắm trong cửa hàng. Giờ đây, game bóng đá này sẽ có thêm một đơn vị tiền tệ nữa: đó là MP

Đang cập nhật dữ liệu !