điều hoà không khí

Cập nhập tin tức điều hoà không khí

Panasonic mang công nghệ mới góp phần cải thiện chất lượng không khí bệnh viện

Panasonic vừa trao các sản phẩm điều hoà tích hợp công nghệ lọc khí nanoe™ X tiên tiến đến các bệnh viện lớn ở Hà Nội, Huế, TP.HCM, góp phần cải thiện chất lượng không khí trong bệnh viện, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !