digital twin

Cập nhập tin tức digital twin

Tham vọng mới của Viettel: từ bản sao số đến bản sao xã hội số

Nằm trong hệ sinh thái các sản phẩm trí tuệ nhân tạo Viettel AI, từ 3/2022, Viettel khởi động Digital Twin (Bản sao số), trở thành đơn vị tiên phong ở Việt Nam nghiên cứu công nghệ này.

Đang cập nhật dữ liệu !