Dignitas CS:GO

Cập nhập tin tức Dignitas CS:GO

[CS:GO] GeT_RiGhT và Xizt ‘hết cửa’ tại Dignitas, trk không cam kết tương lai với MIBR

(GmaeSao.vn) - Dignitas sẽ hỗ trợ cho hai cựu players tìm kiếm công việc mới, ½ players còn lại của MIBR lấp lửng chuyện đi hay ở.

Đang cập nhật dữ liệu !