định dạng hình ảnh

Cập nhập tin tức định dạng hình ảnh

Tạp chí Playboy đã 'vô tình' giúp tạo ra JPEG như thế nào?

Thuật toán nén hình - nền móng cho truyền thông mạng hiện nay - ra đời từ tấm ảnh bìa tạp chí Playboy.

Đang cập nhật dữ liệu !