DIY

Cập nhập tin tức DIY

Cách xây dựng một chiếc siêu máy tính với giá dưới 100 USD

Chiếc siêu máy tính giá rẻ này đương nhiên sẽ không thể có sức mạnh để giải quyết những vấn đề khoa học vô cùng phức tạp, tuy nhiên chúng vẫn có thể trở thành tài liệu học tập vô cùng hữu ích cho những người muốn nghiên cứu về siêu máy tính.

Đang cập nhật dữ liệu !