DNA

Cập nhập tin tức DNA

Sắp nhận dạng được tội phạm qua mẫu ADN

Các nhà khoa học vừa phát hiện một số đường nét trên khuôn mặt do gene quyết định, chẳng hạn như kích cỡ mũi, chiều ngang khuôn mặt, khoảng cách giữa hai mắt.

Đang cập nhật dữ liệu !