Đỗ Anh Dũng

Cập nhập tin tức Đỗ Anh Dũng

NFT hình chủ tịch Tân Hoàng Minh được rao bán với giá hơn 1 tỷ đồng

Xuất hiện nhiều NFT với hình ảnh ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh. Những NFT này được rao bán với giá cả trăm triệu, thậm chí lên tới 1 tỷ đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !