đỗ đại học

Cập nhập tin tức đỗ đại học

1001 kiểu ăn mừng của game thủ khi biết điểm chuẩn đại học

Một số trường hợp được ghi nhận khi có nhiều sĩ tử vì "vui mừng" từ việc đỗ đại học nên đã quyết định "tặng đồ miễn phí" (Giftaway) cho người khác như là một hình thức mở tiệc ăn mừng.

Đang cập nhật dữ liệu !