đồ ngọt

Cập nhập tin tức đồ ngọt

Tại sao bạn luôn thấy khát nước sau khi ăn đồ ngọt?

Nếu cơn khát đến sớm hơn 5 phút, đó không phải là do đường.

Đang cập nhật dữ liệu !