đoàn thanh niên

Cập nhập tin tức đoàn thanh niên

Tuổi trẻ MobiFone: Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác đoàn thanh niên

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển trong kỷ nguyên số, Đoàn viên thanh niên MobiFone có nhiều cách làm hay, tư duy đột phá trong các phong trào nội bộ và khối các doanh nghiệp trung ương.

Đang cập nhật dữ liệu !