doanh nghiệp CNTT - VT

Cập nhập tin tức doanh nghiệp CNTT - VT

Đề nghị Campuchia hỗ trợ doanh nghiệp CNTT-VT Việt Nam

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đánh giá cao môi trường đầu tư thuận lợi của Campuchia và mong muốn nước bạn tiếp tục hỗ trợ các Tập đoàn, doanh nghiệp CNTT, viễn thông Việt Nam hoạt động, kinh doanh hiệu quả trong giai đoạn tới.

Đang cập nhật dữ liệu !