doanh nghiệp nước ngoài

Cập nhập tin tức doanh nghiệp nước ngoài

Doanh nghiệp nước ngoài cần phát triển bền vững tại VN

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến lược phát triển bền vững khi các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Đang cập nhật dữ liệu !