doanh thu phim Assassin's Creed

Cập nhập tin tức doanh thu phim Assassin's Creed

Ubisoft không hề quan tâm đến doanh thu của phim Assassin's Creed

Hãng game Pháp coi bộ phim Assassin's Creed giống như một công cụ marketing chứ không chú trọng lợi nhuận.

Đang cập nhật dữ liệu !