Đổi mã vùng điện thoại cố định

Cập nhập tin tức Đổi mã vùng điện thoại cố định

13 tỉnh đầu tiên đổi mã vùng cố định suôn sẻ

Đúng 00 giờ 00 phút ngày 11/2/2017, các thuê bao cố định tại 13 tỉnh thuộc giai đoạn 1 đã đổi mã vùng điện thoại cố định.

Đang cập nhật dữ liệu !