đối ngoại

Cập nhập tin tức đối ngoại

Báo chí chuyển tải những thông điệp đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước

 Phó Thủ tướng khẳng định những thành tựu của Việt Nam sẽ không thể lan tỏa tới đông đảo nhân dân trong nước và quốc tế nếu không có sự đóng góp to lớn của báo chí.

Đang cập nhật dữ liệu !