đội quân

Cập nhập tin tức đội quân

Bài toán đánh trận và bài toán kinh tế trong Thiên Tướng Hùng Sư

(GameSao) - Điều quân khiển tướng là điều quan trọng trong Thiên Tướng Hùng Sư, nhưng hậu cần cũng là câu chuyện không phải đơn giản với bất kỳ người chơi nào.

Đang cập nhật dữ liệu !