dơi

Cập nhập tin tức dơi

Đại học Mỹ chế tạo robot bay như dơi thật

Phiên bản robot bay được như dơi thật có thể sẽ là một thế hệ drone mới giúp cho việc giám sát các công trình xây dựng hoặc vận chuyển hàng hoá.

Đang cập nhật dữ liệu !