Đồng bằng sông cửu long

Cập nhập tin tức Đồng bằng sông cửu long

Yêu cầu Trung Quốc điều tiết nước thượng nguồn Mê Kông

Đây là một trong những giải pháp được lựa chọn để giải quyết tình trạng hạn hán thiếu nước trầm trọng của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Đang cập nhật dữ liệu !