đồng bằng

Cập nhập tin tức đồng bằng

Thủy điện làm giảm 50% phù sa ĐBSCL, thiệt hại hàng tỉ USD

Việc xây dựng nhiều dự án thủy điện làm lượng phù sa và giá trị dinh dưỡng của vùng đồng bằng sông Mê Kông giảm gần 50%, làm thiệt hại lên tới 1 tỷ USD/năm.

Đang cập nhật dữ liệu !