đồng hồ Seiko

Cập nhập tin tức đồng hồ Seiko

Mẫu 'Apple Watch' đầu tiên được đấu giá

Chiếc đồng hồ của thương hiệu Seiko được giới thiệu vào năm 1988, là sản phẩm đầu tiên có thể kết nối với máy tính Apple.

Đang cập nhật dữ liệu !