đồng lòng

Cập nhập tin tức đồng lòng

Ngự Long Tại Thiên – Trò chuyện cùng chỉ huy quốc chiến của Dự Châu

(GameSao) - “Ngoài việc hiểu chiến trường, người chỉ huy cần hội đủ các yếu tố về cách quản lý con người cũng như chiến thuật dẫn quân, giáp chiến mới mong có được kết quả trận đánh như ý”. Đó là những chia sẻ của TonyChoper – chỉ huy quốc chiến của Dự Châu trong Ngự Long Tại Thiên.

Đang cập nhật dữ liệu !