đồng minh

Cập nhập tin tức đồng minh

Liên Minh Huyền Thoại: Xuất hiện chế độ chơi mới “Bụi Đời Chợ Đen”?

Đây dự kiến sẽ là chế độ chơi đầu tiên của Liên Minh Huyền Thoại cho phép người chơi thuê lính cũng như mua đồ ở Chợ Đen.

Đang cập nhật dữ liệu !