Dr. Mario

Cập nhập tin tức Dr. Mario

"Dr. Mario" - Game xếp thuốc huyền thoại của Nintendo sẽ lên mobile vào mùa hè năm nay

Có điện tử băng (NES) mà không được chơi Dr. Mario chẳng khác gì mua PS2 mà không đánh God of War.

Đang cập nhật dữ liệu !