Dragon Quest 8

Cập nhập tin tức Dragon Quest 8

Square Enix sẽ chỉ phát triển game cũ vào năm sau

Theo kế hoạch của Square Enix, họ sẽ tiếp tục “tái sinh các tựa game cũ” và “đưa một dòng game được thực hiện cho các thế hệ máy chơi game trước đây và tái tạo nó trên các hệ máy hiện đại, đặc biệt là smartphone.

Đang cập nhật dữ liệu !