drop item

Cập nhập tin tức drop item

DOTA 2 cập nhật bản sửa lỗi 31/10

(GameSao) - Bản cập nhật mới hầu hết là thay đổi về hệ thống item drop, treasure và sửa lỗi.

Đang cập nhật dữ liệu !