dự án năng lượng

Cập nhập tin tức dự án năng lượng

Siêu dự án sản xuất năng lượng nhiệt hạch lớn nhất thế giới

Hơn 22 tỷ USD cùng với nỗ lực của nhiều quốc gia trên thế giới nhằm hiện thực hóa năng lượng nhiệt hạch hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !