Doanh nghiệp phải gỡ phim vi phạm trong 24 giờ

Duy Vũ Nhà báo

Xem các bài viết của tác giả

Các doanh nghiệp phải gỡ bỏ phim vi phạm chậm nhất trong 24 giờ kể từ thời điểm có yêu cầu của Bộ TT&TT với truờng hợp doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng không thực hiện ngăn chặn, gỡ bỏ theo yêu cầu.

Doanh nghiệp phải có pháp nhân ở Việt Nam mới được phổ biến phim trên mạng

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh dành nhiều nội dung quan trọng đối với việc phổ biến phim trên không gian mạng, khi hình thức này ngày càng phổ biến.

Dự thảo quy định, điều kiện để các chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng thực hiện phân loại phim là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có chức năng hoặc có đăng ký ngành nghề phổ biến phim. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài muốn phổ biến phim trên không gian mạng người dùng ở Việt Nam thì thực hiện thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (tại Điều 8 Luật Điện ảnh).

Doanh nghiệp đủ điều kiện cần có đầu mối, thông tin, địa chỉ liên hệ để tiếp nhận, xử lý yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; có hội đồng phân loại phim (trong đó có các thành viên đủ năng lực để thực hiện phân loại phim).

Doanh nghiệp cần có phương án kỹ thuật sửa đổi, cập nhật kết quả hay tạm dừng phổ biến, gỡ bỏ phim theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Có phương án thực hiện biện pháp kỹ thuật cần thiết và hướng dẫn để cha/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em tự kiểm soát, quản lý, bảo đảm trẻ em xem phim phổ biến trên không gian mạng phù hợp với độ tuổi, đề nghị người sử dụng báo cáo, phản ánh phim vi phạm. Đồng thời, có cơ chế tiếp nhận, xử lý yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và phản ánh, khiếu nại của người sử dụng dịch vụ. 

Để phổ biến phim, các doanh nghiệp, tổ chức phải gửi báo cáo qua đuờng bưu điện hoặc trực tiếp hay email đến Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT&DL) các điều kiện quy định trước khi thực hiện hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam. Trong thời hạn 15 ngày, cơ quan này sẽ đăng tải công khai tên doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức đủ điều kiện phân loại phim trên không gian mạng trên Cổng thông tin và cấp quyền truy cập Hệ thống dữ liệu về phân loại phim. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi thay đổi nội dung, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện phổ biến phim trên không gian mạng có trách nhiệm gửi thông báo những nội dung thay đổi tới Cục Điện ảnh.

Trước khi phổ biến phim trên mạng, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng phải sử dụng tài khoản do Cục Điện ảnh cấp quyền truy cập để đăng tải hoặc cập nhật thông báo danh sách phim sẽ phổ biến và kết quả phân loại phim thông qua Hệ thống dữ liệu về phân loại phim của cơ quan này.

Nhà mạng phải chặn phim vi phạm trong vòng 3 giờ

Một trong những nội dung quan trọng của dự thảo Nghị định đó là việc kiểm soát và trách nhiệm của các bên trong việc gỡ phim được phổ biến trên mạng. 

Theo đó, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng phải thiết lập các biện pháp kỹ thuật cần thiết để cha/mẹ, người giám hộ của trẻ em kiểm soát và giới hạn việc tiếp cận của trẻ.

Các đơn vị phổ biến phim trên không gian mạng thiết lập biện pháp kỹ thuật cần thiết cho phép người sử dụng dịch vụ khiếu nại, phản ánh, báo cáo phim vi phạm đối với chính doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khi người sử dụng dịch vụ có lý do để phản hồi nếu phim có nội dung và hành vi vi phạm; có các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức.

Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng có trách nhiệm công khai hướng dẫn cách sử dụng biện pháp kỹ thuật trên các ứng dụng hoặc trang web phổ biến phim; bảo đảm rõ ràng, minh bạch, dễ sử dụng. Đồng thời, xử lý phản ánh, khiếu nại, báo cáo của người sử dụng dịch vụ chậm nhất trong 48 giờ kể từ khi nhận được báo cáo của người sử dụng dịch vụ; tạm khóa hoặc gỡ bỏ nội dung bị phản ánh, khiếu nại.

Các tổ chức, doanh nghiệp có nền tảng truyền thông số để thực hiện phổ biến phim tại Việt Nam phải có biện pháp để xác thực thông tin khi người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ, xác thực độ tuổi của người sử dụng. 

Có biện pháp kỹ thuật để gỡ bỏ phim vi phạm quy định khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hướng dẫn cha/mẹ, người giám hộ trẻ em tự kiểm soát, quản lý, bảo đảm trẻ em xem phim phù hợp với độ tuổi 

Ngăn chặn, gỡ bỏ phim vi phạm chậm nhất trong 24 giờ kể từ thời điểm có yêu cầu của Bộ TT&TT với truờng hợp doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng không thực hiện ngăn chặn, gỡ bỏ theo yêu cầu.

Dự thảo Nghị định cũng quy định trách nhiệm của các nhà mạng viễn thông, nếu phát hiện phim phổ biến trên không gian mạng vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Việt Nam, cơ quan chức năng có quyền yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp có mạng viễn thông thực hiện ngay biện pháp ngăn chặn truy cập phim vi phạm pháp luật. Biện pháp ngăn chặn chỉ được gỡ bỏ sau khi các vi phạm đã được xử lý theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

Triển khai những biện pháp kỹ thuật cần thiết để ngăn chặn việc truy cập phim vi phạm pháp luật theo yêu cầu của Bộ TT&TT. Thời gian hoàn thành chậm nhất không quá 3 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu.

Duy Vũ

Bộ TT&TT: Sẽ xử lý cô đồng "đúng nhận, sai cãi" nếu có vi phạm

Các video clip của "cô đồng" T.H đang bị xem xét có liên quan đến yếu tố mê tín dị đoan, xúc phạm nhân phẩm người khác, đưa tin sai sự thật hay không.

Bộ TT&TT ban hành danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi

Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tại chính quyền địa phương vừa được Bộ TT&TT ban hành.

Trường Cao đẳng Công nghiệp In tuyển dụng viên chức

Trường Cao đẳng Công nghiệp In sẽ tuyển dụng 22 chỉ tiêu viên chức và 13 vị trí việc làm theo công văn số 5093/BTTTT - TCCB ngày 14/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cái mới dễ ở chỗ ...

Cái mới dễ ở chỗ, ít cạnh tranh, giống như “biển xanh”, dễ làm cho mình trở thành quan trọng. Làm cái mới sẽ tạo ra giá trị cao hơn, bộ máy tổ chức gọn nhẹ và tìm kiếm được người giỏi.

Sẽ hình thành hệ sinh thái các nền tảng số hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi

Trong năm 2023, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số (chương trình SMEdx) sẽ đổi mới cách tiếp cận theo hướng hình thành hệ sinh thái các nền tảng số có khả năng tích hợp, liên thông, chia sẻ dữ liệu.

Bộ TT&TT là cái nôi để các doanh nghiệp công nghệ số thử nghiệm sản phẩm

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh Bộ TT&TT là Bộ dẫn dắt về Make in Vietnam và là cái nôi để các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có thể thử nghiệm và phát triển sản phẩm.

Bà Sương Nguyệt Anh lên trang chủ Google

Con gái nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, tổng biên tập tờ báo dành cho phụ nữ đầu tiên tại Việt Nam, được Google tôn vinh nhằm đề cao vai trò nữ giới trong xã hội.

Hãy làm cái mới để trở thành xuất sắc

Trong cuộc làm việc với Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gợi ý hướng đi mới cho đơn vị này là có thể tư vấn, đưa tri thức xuất sắc về chuyển đổi số đến các bộ, địa phương.

Hãy nghĩ ngược lại và làm khác đi

Bạn "sập bẫy" không phải vì bạn quyết định sai mà bởi bạn đã quyết định đúng. Vấn đề là với các quyết định khôn ngoan, mọi người đều làm giống nhau.

Người giỏi nhất bây giờ là người biết ai giỏi nhất cái gì

Người đứng đầu một tổ chức còn phải biết biến việc khó, việc không khả thi thành khả thi, dễ làm, thông qua góc nhìn mới độc đáo, khác biệt, thông qua cách tiếp cận mới.

Đang cập nhật dữ liệu !