đùa với gấu

Cập nhập tin tức đùa với gấu

(Clip) Trò chơi cảm giác mạnh: đùa với gấu

Thực tế chiếc lồng kính trong trò chơi cảm giác mạnh này có tên Predator Shield và đang được thử nghiệm tại Nhật Bản.

Đang cập nhật dữ liệu !