Dương Minh Tuyền

Cập nhập tin tức Dương Minh Tuyền

Sau Khá Bảnh, YouTube tiếp tục thanh trừng kênh của 'thánh chửi' Dương Minh Tuyền

Có vẻ như trước sự chú ý của dư luận, mạng xã hội video này đang có đợt thanh trừng với những nội dung 'lệch chuẩn' đang tồn tại ở Việt Nam.

Đang cập nhật dữ liệu !