Edition

Cập nhập tin tức Edition

World of Tanks: Xbox 360 Edition cập nhật nội dung mới

(GameSao) - Bản đồ và tăng mới, cùng với tính năng hiệu ứng thời tiết chưa từng có là những gì có trong bản cập nhật.

Đang cập nhật dữ liệu !