egovc jitsi

Cập nhập tin tức egovc jitsi

Giải pháp họp trực tuyến "Made in Vietnam" miễn phí giúp tránh nghẽn mạng quốc tế

Được triển khai từ tháng 3/2020, hệ thống họp trực tuyến EGOVC Jitsi đã có gần 60 đơn vị sử dụng. Đây là giải pháp do TT Chính phủ điện tử thuộc Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) nghiên cứu, phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Jitsi.

Đang cập nhật dữ liệu !