Elon Musk mua Twitter

Cập nhập tin tức Elon Musk mua Twitter

Twitter đồng ý bán mình cho Elon Musk với giá 44 tỷ USD

Ban quản trị Twitter đồng ý bán mình cho tỷ phú Elon Musk và chuyển thành công ty tư nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !