enime máu me

Cập nhập tin tức enime máu me

10 anime gắn mác " bạo lực" đáng xem nhất từ trước đến nay

Berserk, Fist of the North Star là một vài trong số những bộ anime có nội dung bạo lực và máu me nhưng rất được hâm mộ bởi sự độc đáo của nó.

Đang cập nhật dữ liệu !