Explore Feed

Cập nhập tin tức Explore Feed

Thêm News Feed thứ hai, Facebook ngày càng "loạn"

Sau thời gian thử nghiệm, từ nay người dùng Facebook có thể truy cập thêm một bảng tin khác ngay trên bản web và ứng dụng.

Đang cập nhật dữ liệu !