F0 có được tắm gội?

Cập nhập tin tức F0 có được tắm gội?

Đang cập nhật dữ liệu !