F2P

Cập nhập tin tức F2P

100 người chơi game chỉ... 2 người chịu móc tiền

Bản báo cáo về thói quen của gamer miễn phí còn cho thấy rằng khoảng 2/3 trong số họ chả bao giờ quay trở lại game sau khi tải nó về một ngày, và một số khác thì lúc chơi lúc không.

Đang cập nhật dữ liệu !