Facebook News

Cập nhập tin tức Facebook News

Facebook ra mắt trang tin tức riêng tại Australia

Facebook vừa ra mắt trang tin tức đặc biệt Facebook News tại Australia, áp dụng thử nghiệm cho một nhóm nhỏ người dùng trong nước, với nội dung phong phú, bao trùm hầu hết tin tức từ các tờ báo và ấn phẩm phổ biến.

Đang cập nhật dữ liệu !