Facebook Reels

Cập nhập tin tức Facebook Reels

Remix trên Facebook Reels được quy định như thế nào?

Theo quy định trên Facebook Reels, nếu người sáng tạo nội dung tắt tính năng remix clip của mình, các bản remix của clip đó sẽ không bị xóa, nhưng không thể tạo bản remix mới.

Facebook Reels có chữ Instagram khác như thế nào?

Trên Facebook Reels, clip chia sẻ từ Instagram có tên Instagram của người sáng tạo nội dung thay vì tên Facebook của họ. Bạn sẽ thấy thương hiệu Instagram dưới tên người dùng như một dấu hiệu nhận biết.

Meta trả tới 4.000 USD cho các nhà sáng tạo nội dung trên Facebook Reels

Đây là một động lực mới giúp người sáng tạo tham gia chương trình tiền thưởng Reels Play.

Đang cập nhật dữ liệu !